Kontakt

2Trailer - Sp. z o.o.
ul. Gostyńska 89, Kurza Góra
64-000 Kościan

tel. +48 735 920 521
email: polen@2trailer.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu,
Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS 0000562190
Regon: 361743661 

NIP: 698-18-38-727

Prezes Zarządu, Dyrektor:
Toon Knapen
e-mail: polen@2trailer.pl

Dyrektor/General Manager:
Witold A. Gapik
tel. +48 735 920 521
e-mail: polen@2trailer.pl